Landsbyhuset Breidablik har ofte opa dør! Nytt deg av huset til eige arrangement eller delta på eit av dei mange arrangementa våre.


I utleigekalendaren får du oversyn over aktivitetar i Landsbyhuset Breidablik. Grå felt viser at noko skjer. Peik på felta for kort info. Klikk på teksta som kjem opp for meir info. Klikk på pilane øverst i kalendaren for å bla.


Du finn Breidablik på Facebook. Her deler vi kulturprogrammet og litt av aktiviteten på huset elles.
Følg oss då vel!


 

Leige Landsbyhuset Breidablik?

Landsbyhuset Breidablik er godt eigna til konsertar, festar, selskap, møter eller andre samankomstar. Kontakt oss for meir informasjon og avtale om leige.

Vedtekter

Vedtektene for Landsbyhuset Breidablik er ei rettesnor for korleis huset skal framstå og drivast, til glede for landsbybuarane og andre som vil nytte seg av tilbodet.

Styret

Styret er utpeikt av årsmøtet til å drifte huset slik vedtektene seier. Styret ar ansvarleg for vedlikehald, utleige, økonomi og ellers det som fyl med.