Styret i Landsbyhuset Breidablik


Harald Sætre

er styreleiar i foreininga som eig og driv Landsbyhuset Breidablik. Styreleiaren er også sekretær og rekneskapsførar.

Tlf.: 913 18 358
harald@lbhbreidablik.no


Toril Urkedal

er utleigeansvarleg og kasserar/økonomiansvarleg. Økonomiansvarleg syter for kundefakturering og remittering.

Tlf.: 976 10 919
toril@lbhbreidablik.no


Bjarte Rovde

er dugnadsansvarleg og syter for byggteknisk vedlikehald, utbetringar og rigg i høve arrangement.

Tlf.: 951 99 348
bjarte@lbhbreidablik.no


Stine Brune Lillebø

er vedlikehaldsansvarleg for kjøken og utstyr. I tillegg ansvarleg for tilrettelegging av utleige og arrangement.


Lisa Iversen

er vedlikehaldsansvarleg for arrangementsutstyr og ansvarleg for tilrettelegging for utleige og arrangement.


Steinar Skoge

er teknisk ansvarleg. I tillegg serviceansvarleg ved utleige og arrangement.