Flott resultat etter oppgradering av uteområde!

IMG_0415.JPG

Då er sommarens dugnad på Landsbyhuset Breidablik omtrent fullført!. “Jungelen av planter og buskas” er fjerna, mold og dårleg masse er køyrd vekk og ein flott Recon-mur står ferdig. Det står berre att å montere gjerdet.

Olav A. Våge Maskin AS har utført maskin- og transportarbeidet. Bak muren (på Breidabliksida) er det fylt opp med god steinmasse, komprimert og planert med singel. Framfor muren er skråninga ned mot skuleplatten planert og arealet mellom murane er oppfylt med pukk og singel.

Musikkafè på Breidablik

Søndag 15.04.2018 kl. 16:00 skipar Hornmusikklaget Varden til musikkafè på Breidablik. Det vert variert korpsmusikk, sal av kaffe, kaker og lodd.

Banner musikkafè.jpg

Det vert også auksjon av gamle, men godt brukande, instrument. Har du ambisjonar om ei karriere som musikar, kan dette vere starten! Om du har lagt musikarkarriera bak deg (du har kanskje tidlegare vore med i korps), kan det vere på tide å skaffe seg eit vitnesbyrd om tidlegare storheit. Om ikkje noko av dette passar: instrumentet kan nyttast som pyntegjenstand!

Møt opp og stø lokalt kulturliv!

Adventskaffi på Breidablik

Søndag 03.12.2017 kl. 15:15 skipar Hornmusikklaget Varden til Adventskaffi på Landsbyhuset Breiablik. Det vert servering av kaffi og julebrød. kanskje kjem også julenissen med eit kvart til borna...

julenisse2-597x336.jpg

HML Varden spelar også ved julegrantenninga på Sandetun kl. 15:00. Der etter er alle hjarteleg velkomne på Breidablik. Det er gratis kaffi, saft, julebrød og juletonar frå korpset. Ta imidlertid med litt pengar for å kjøpe lynlodd.

Kulturprogram Landsbyhuset Breidablik

Landsbyhuset Breidablik presenterer komande arrangement på sine heimesider. Besøk sida for informasjon om kva som skjer, når det skjer og kven som arrangerer.

Dette banneret viser opa dør på Breidablik. Når dette vert nytta, er arrangementet ope for publikum. I utleigekalendaren kan banneret vise med gråtone (i staden for grønt). Då er det eit privat eller lukka arrangement. Arrangement som er opne for publikum kan få eigne banner, dersom slikt er produsert. Klikkar du på banneret, får du meir informasjon om arrangementet.

Sjekk komande kulturarrangement her >

Stor stas med grautservering på dugnad

Solveig Rovde og Bjørg Nordahl overraska dugnadsgjengen med graut!

Servering av graut.jpg

Dugnadsgjengen sette stor pris på å få servert graut midt i dugnaden. Dei to damene tok initiativet og kokte graut til ca 15 personar. "På store dugnadar i bygda har dette vorte ein tradisjon", seier dei to. " Vi serverte både når kyrkja vart bygd og når Breidablik vart oppattbygd etter brannen". "Berre kjekt å bidra", smiler dei to.

Støv er inga hindring...

Bjarte er godt nøgd etter å ha bòra 42 hòl i taket der lampane skal plasserast. Takplatene er av gips og mannen fekk etterkvart same farge som taket...

Bjarte er byggeleiar for oppussingsprosjektet. Dersom du har lyst å gjere ein innsats for Landsbyhuset Breidablik, er det berre å ta kontakt eller møte på dugnad: Mandagar-torsdagar frå kl. 18:00. Laurdagar frå kl. 10:00.