Kulturprogram Landsbyhuset Breidablik

Landsbyhuset Breidablik presenterer komande arrangement på sine heimesider. Besøk sida for informasjon om kva som skjer, når det skjer og kven som arrangerer.

Dette banneret viser opa dør på Breidablik. Når dette vert nytta, er arrangementet ope for publikum. I utleigekalendaren kan banneret vise med gråtone (i staden for grønt). Då er det eit privat eller lukka arrangement. Arrangement som er opne for publikum kan få eigne banner, dersom slikt er produsert. Klikkar du på banneret, får du meir informasjon om arrangementet.

Sjekk komande kulturarrangement her >