Snart klart for takplater i salen

Taket er på det nærmaste ferdig lekta og isolasjonen er komen "opp på betane". Det neste no er montering av takplater.

Teket ferdig lekta.jpg

Gipsplater med bestemt grad av perforering skal monterast i det meste av taket. Over desse skal det isolerast med 20 cm. Rockwool. Fremst mot scena skal takplatene vere utan perforering. Det er utarbeidd detaljert akustikkplan med materialval for alle flater i salen.