Teknisk galleri oppsett før Feel It 2016-2017

Det vart ein liten tjuvstart på oppussinga i oktober 2016. Arbeidstilhøva for teknisk personale (lyd og lys) måtte betrast. Kummerlege tilhøve dei fyrste 4 Feel It-sesongane vart avløyst av kjempegod plass til utstyr og personale.

Monteringa gjekk strålande og Gamlebanken Scene gjorde ein flott dugnadsinnsats for å få på plass galleriet. Det var operativt frå fyrste Feel It-framsyninga i nov.2016. No kan alt utstyret stå opprigga og klart til ei kvar tid. Galleriet var på planen som ein del av av oppussinga av heile huset.