Vindauga på sydveggen vert fjerna

Det er teke avgjerd om å fjerne vindauga i salen på Landsbyhuset Breidablik. På dei fleste arrangementa er gardinene trekte for og vindauga vert neppe noko sakn. Godt med lys etter at oppussinga er ferdig vil tilfredsstille alle krava om nok lys i salen.

Oddbjørn og Atle er her i full gong med å bygge igjen der vindauga har vore. Avgjerda er også grunna i planane om å bygge på Landsbyhuset Breidablik mot Larsnes skule. Dersom dette vert realisert, vil uansett vindauga måtte fjernast. Ved å gjere det no, unngår vi inngrep i ein oppussa sal seinare.